Norsk Dyremat logo

Norsk Dyremat | bærekraftstrategi

Bærekraftig mat til din beste venn

Strategien er et verktøy til kraft og gjennomføring slik at Norsk Dyremat gjør smarte valg til det beste for bedriften, de ansatte og samfunnet.

En rekke workshopper, intervjuer med Nortura, kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Se fremover
Se innover
Se deg rundt

Dette er en bærekraftstrategi som viser hvordan Norsk dyremat skal bli den mest bærekraftige produsent av kjæledyrfôr innen 2030. Prosjektet har inkludert morselskapet Nortura, ansatte og kunder.

Nortura

PREMISSLEVERANDØR
Vise måloppnåelse, fremgang og lønnsomhet.

Ansatte

FORSTÅELSE OG INNSPILL
Økt stolthet.
Økt forståelse.

Kunder

KONKRETE BEHOV OG INNSPILL
Tettere bånd til Norsk dyremat.

De fire viktigste prosjektene  

Bærekraftstrategi - fabrikk
OPTIMALISERING
Oppgradering av fabrikk i Sirevåg
Bærekraftig, høyeffektiv og fleksibel produksjon 
Bærekraftstrategi - energi
OPTIMALISERING
Energi-besparing

En mer effektiv produksjon - samarbeid med Nofima
Bærekraftstrategi - produkter
PRODUKUTVIKLING
Nye produkter av nye råvarer
Produktserier med råvarer som destrueres i dag.
Bærekraftstrategi - produkter
KOMMUNIKASJON 
Kommunikasjon av bærekraft
Dele vår kunnskap slik at det kommer kunder, samarbeidspartnere og samfunnet til gode.

Målsetning

Mest bærekraftige produsent av kjæledyrfôr innen 2030

ambisjon

Redusere utslipp og bruke mer av dyret
(og andre proteinkilder) 
 

Vi forplikter oss til å ta hensyn til klima og miljø gjennom konkrete mål og tiltak for hvordan vi driver (bedre utnyttelse av råvarer, nye råvarer og mindre svinn). Hvordan vi forvalter daglig drift (kontorbygg, transport og innkjøp). Samtidig skal vi ha fokus på bruken av proteinkilder i et helhetlig perspektiv.  

Mangfold og inkludering 

Skape langsiktig verdiskaping, ha fornøyde kunder (og hunder) og være en attraktiv arbeidsplass

Norsk dyremat - Digital rapport

Levert

Økt stolthet og engasjement blandt ansatte

Investorpresentasjon til ny fabrikk

Utsmykking på fabrikkene 

Konkurransedyktig bærekraft

En helhetlig bærekraftstrategi gjør at din bedrift kan ta smarte valg til det beste for bedriften, de ansatte og samfunnet.

Vi hjelper deg å utvikle en bærekraftstrategi med gode, realistiske ­mål. Sammen finner vi ut hvordan dere kan lykkes med omstillingen, identifiserer suksesskriterier og utarbeider relevante løsninger. Strategien blir et verktøy til kraft og gjennomføring. Så er det er vår jobb å gjøre disse tankene og tiltakene om til forståelige og tydelige kommunikasjonskonsepter som motiverer til handling. Bærekraft som er meningsfull og lønnsom – for bedriften og verden.

Rapporteringen følger nordisk standard for bærekrafts­rapportering for små og mellomstore bedrifter, Nordic Sustainability Reporting Standard eller tilpasses ditt behov.

VÅR METODE

Vi skaper engasjerende og suksessrike merkevarer som samler styret, engasjerer ansatte og treffer kunden. Vi hjelper merkevaren din å vokse, å møte utfordringer og å møte fremtiden.

Vi ønsker å fremme produkter og tjenester som er bærekraftige og respektfulle for mennesker og miljø, og å jobbe med kunder som deler disse verdiene. Vi har en langsiktig visjon om å skape positive endringer i samfunnet og miljøet.

BLI en stor kunde hos et lite byrå

Det er mange fordeler med å bruke et lite reklamebyrå. Du og din merkevare får mye personlig oppmerksomhet. Vi jobber tett med deg og utvikler et godt forhold over tid.

Effektiv drift, større fokus, økt tillit og mer involvering fører til gode resultater.

VÅR MENING

Alle selskaper må ha et klart formål for å styre merkevaren i riktig retning. Identiteten former og anisasjonens kultur — internt og eksternt.

Hvordan du kommuniserer med målgruppene er avgjørende for å nå målene satt i strategien — og ikke minst velge flater hvor målgruppen er.

Lurer du på noe rundt bærekraft og merkevareutvikling, eller vil du bli litt bedre kjent med oss og hva vi kan tilby din bedrift?

Vi jobber for å skape suksess for våre kunder.

Lokalt næringliv

Bærekraft