Sensorer og kunstig intelligens

Norsk gründerløsning bidrar til økt kapasitet og lavere strømregning

Heimdall Power
Increased line capacity
Prediction of snow
broken lines
maintenance planning
investment planning
Heimdall power linearbeid
Neuron 4.0

Hvordan gå fra en god idé til en faktisk grønn løsning?

Heimdall Power visuelle profil reflekterer selskapets verdier og identitet på en engasjerende måte. Den er nøye utformet for å formidle selskapets fokus på energi, innovasjon og bærekraft.

Foto, grafiske elementer og illustrasjoner brukes i den visuelle profilen for å visualisere selskapets produkter, løsninger og teknologi. Disse kan være i form av infografikk, diagrammer eller andre visuelle representasjoner som bidrar til å forklare og engasjere målgruppen.

Samlet sett er den visuelle profilen til Heimdall Power en nøye utformet representasjon av selskapets verdier, identitet og ekspertise. Gjennom bruk av logo-design, fargepaletter, typografi og grafiske elementer, skaper Heimdall Power en konsistent og gjenkjennbar visuell identitet som skiller seg ut i markedet.

Mars 2021 – Etter to store emisjoner har selskapet en verdi på 454 millioner kroner.

Digital profilmanual

Holt
+47 909 11 088

Paulsen
+47 909 11 088

Konkurransedyktig bærekraft

En helhetlig bærekraftstrategi gjør at din bedrift kan ta smarte valg til det beste for bedriften, de ansatte og samfunnet.

Vi hjelper deg å utvikle en bærekraftstrategi med gode, realistiske ­mål. Sammen finner vi ut hvordan dere kan lykkes med omstillingen, identifiserer suksesskriterier og utarbeider relevante løsninger. Strategien blir et verktøy til kraft og gjennomføring. Så er det er vår jobb å gjøre disse tankene og tiltakene om til forståelige og tydelige kommunikasjonskonsepter som motiverer til handling. Bærekraft som er meningsfull og lønnsom – for bedriften og verden.

Rapporteringen følger nordisk standard for bærekrafts­rapportering for små og mellomstore bedrifter, Nordic Sustainability Reporting Standard eller tilpasses ditt behov.

VÅR METODE

Vi skaper engasjerende og suksessrike merkevarer som samler styret, engasjerer ansatte og treffer kunden. Vi hjelper merkevaren din å vokse, å møte utfordringer og å møte fremtiden.

Vi ønsker å fremme produkter og tjenester som er bærekraftige og respektfulle for mennesker og miljø, og å jobbe med kunder som deler disse verdiene. Vi har en langsiktig visjon om å skape positive endringer i samfunnet og miljøet.

BLI en stor kunde hos et lite byrå

Det er mange fordeler med å bruke et lite reklamebyrå. Du og din merkevare får mye personlig oppmerksomhet. Vi jobber tett med deg og utvikler et godt forhold over tid.

Effektiv drift, større fokus, økt tillit og mer involvering fører til gode resultater.

VÅR MENING

Alle selskaper må ha et klart formål for å styre merkevaren i riktig retning. Identiteten former og anisasjonens kultur — internt og eksternt.

Hvordan du kommuniserer med målgruppene er avgjørende for å nå målene satt i strategien — og ikke minst velge flater hvor målgruppen er.

Lurer du på noe rundt bærekraft og merkevareutvikling, eller vil du bli litt bedre kjent med oss og hva vi kan tilby din bedrift?

Vi jobber for å skape suksess for våre kunder.

Lokalt næringliv

Bærekraft